Wetenschappelijk onderzoek Cornet vraagt medewerking aan Het Belgian Hygiene Quality Label

Bhql heeft meegewerkt aan een internationaal onderzoek naar pigmenten voor permanente make up en tatoeage Wetenschappelijk onderzoek Cornet 'Health Safety in connection with the use of tattoo and permanent make up’ 2006-2008.
In samenwerking met Belgian Hygiene Quality League, opgevolgd door IWT Vlaanderen. Pilotenproject Cornet in samenwerking met IWT, Instituut voor wetenschap door innovatie en vernieuwing Het het doel van het Bhql is bereikt: er bestaat nu een wetgeving voor permanente makeup en tatoeage. Het werk van deze beroepsvereniging is niet volledig af. Het koninklijk besluit heeft een groot gedeelte (maar niet allemaal) van de maatregelen uit de Code van goede praktijk van het Bhql overgenomen en verplicht gemaakt. Dit koninklijk besluit dat op 1 januari 2006 in werking is getreden heeft de vrijwillige initiatieven, verbonden aan het label, overbodig gemaakt.
Het label was dan wel overbodig, maar Bhql is blijven bestaan. De bestaande reglementering bevat nog een aantal punten die verbeterd kunnen worden en ook hierbij blijft de mening van de professional echt noodzakelijk. Daarnaast zijn er nog zaken waarvoor de Belgische Staat nog geen reglementering heeft uitgewerkt die wel interessant kunnen zijn, zowel voor de overheden, de professionals, als voor de consumenten (bvb. inzake de samenstelling van de inkten) Het Bhql wenst dus nog steeds het adviesorgaan te blijven van professionals, overheden en de gewone consument. Het bhql heeft – door zijn rol als overkoepelende organisatie - ook belangrijke contacten gelegd met de Europese instanties en werkt sinds kort mee aan een grootschalig internationaal project (i.c. "CORNET") dat meerdere jaren in beslag zal nemen. Dit wetenschappelijk onderzoeksproject kadert binnen EURANET en zal met o.a. het bhql (geconsulteerd als enige beroepsvereniging in Europa) een Europese richtlijn opstellen die later zou kunnen dienen als basis voor een Europese wetgeving betreffende tatoeage, piercing en permanente make-up. Daarom - en rekening houdend met het feit dat het vooropgestelde doel niet meer het uitreiken van labels betekent – heeft BHQL zijn naam veranderd: voortaan is het niet meer Belgian Hygiene Quality Label maar wel Belgian Hygiene Quality League. 2006-2008
BHQL is uitgenodigd om mee te werken aan een internationaal wetenschappelijk project ‘Cornet’ met als onderwerp ‘Health Safety in connection with the use of tattoo and permanent make up’.
Het Bhql heeft meegewerkt aan dit grootschalig internationaal project "Cornet". Dit wetenschappelijk onderzoeksproject kadert binnen EURANET en zal met o.a. het Bhql (geconsulteerd als enige beroepsvereniging in Europa) een Europese richtlijn opstellen die later zou kunnen dienen als basis voor een Europese wetgeving betreffende permanente make-up,tatoeage. Bhql zal algemene basiskennis ontwikkelen en dit op basis van de Code van goede praktijk 'kwaliteitslabel' voor permanente make up en tatoeage.

Hier vindt u meer over de Belgische wetgeving permanente make-up